• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

Stichting "De Barneveldse Beiaard"

dbbkleurtrans

 

De stichting is opgericht op 9 december 1986 en zet zich in om een eeuwenoude Nederlandse muziektraditie in Barneveld levend te houden. Er zijn wekelijkse bespelingen vanaf de Raadhuistoren of van de Oudekerkstoren. Verder organiseert Stichting De Barneveldse Beiaard concerten om de carillons nog meer te laten klinken. De stichting is daarbij afhankelijk van donateurs en sponsoren.

Uit de statuten:
"De stichting heeft ten doel: het bevorderen van - en het kweken van interesse in het klokkenspel in de gemeente Barneveld; en het bevorderen van de belangen van de beiaard(en) in de gemeente Barneveld, en voorts al hetgeen met een en ander zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords."

Beleidsplan:
De Stichting houdt zich bezig met het organiseren van beiaardconcerten en het verwerven van gelden (donaties) om deze concerten mogelijk te maken.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer :  41049673
Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting De Barneveldse Beiaard is 00.89.39.780 
IBAN/bankrekeningnummer : NL58 INGB 0002 7989 78