• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

Een carillon of een beiaard is een van oorsprong uit Nederland afkomstig muziekinstrument, dat is geplaatst in een klokkentoren van een kerk of stadhuis. De beiaardier bespeelt het carillon via een klavier met stokken, die hij met de vuist of vlakke hand aanslaat. De stokken zijn met een mechaniek verbonden met de klepels, die aan de binnenkant van de klok hangen. De laagst klinkende klokken bespeelt de beiaardier met zijn voeten (via pedalen). Door het stokkenklavier hard of zacht aan te slaan kan de beiaardier allerlei dynamische verschillen laten horen. Van alle bestaande muziekinstrumenten is de beiaard het grootst en reikt de muziek het verst.

Beiaard van de Oude Kerk
in Barneveld
Beiaard van het Raadhuis
in Barneveld
Beiaard van de Oude Kerk
in Garderen
petit23 petit9 kerkgarderen
Klik op het plaatje voor details Klik op het plaatje voor details Klik op het plaatje voor details