• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

Het carillon van de Oude Kerk dateert van 1927. Ter gelegenheid van het veertig jarig ambtsjubileum van de toenmalige burgemeester, baron Van Nagell, is op de bovenste luidzolder van de toen pas gerestaureerde Oude Kerk een twee-octaafs klokkenspel geplaatst. Het klokkenspel is vervaardigd door de Engelse firma Gillett en Johnston en geplaatst door firma Eijsbouts uit Asten. Door de minder gunstige opstelling was het carillon in die tijd slechts in de buurt van de toren goed te horen.
Kleine uitbreidingen vonden plaats in 1948 en 1949. In 1961 is de Oudekerkstoren opnieuw gerestaureerd. Beiaardier Kees Roelofs adviseerde (gesteund door de Nederlandse Klokkenspel Vereniging) om het carillon over te brengen naar de lantaarn van de toren en uit te breiden tot vier octaven. Zijn argumenten en een krachtig pleidooi in de gemeenteraad door burgemeester K. van Diepeningen hadden het gewenste resultaat.
De verplaatsing en uitbreiding gebeurde door de firma Eijsbouts, die tevens een aantal klokken van mindere kwaliteit verving. Voor de drie grootste was geen plaats in de lantaarn. Deze klokken bleven op de luidzolder en doen daar dienst als luidklok, samen met de uit 1711 daterende ‘hele-uurs-klok’.

In 1977 kwamen er nog twee klokken bij. Voor de grootste daarvan (met een gewicht van 1300 kg en een diameter van 1,3 meter) moest een gat in de torenmuur worden gemaakt. De klavieromvang is thans c1 - d 5, de toonomvang es1 - f 5. De toetsen cis en dis zijn loos. Van de in totaal 49 klokken zijn er 17 gegoten door Gillett en Johnston, 1 door Petit & Fritsen, 2 door Van Bergen en 29 door Eijsbouts. De hele- uurs-klok, die geen deel uitmaakt van het carillon, heeft een massa van 1960 kg. Ze draagt als opschrift: :

,,Ik Roep Door Myn Gelyt - Tot Jesu Woord Syn Bruid - De Dooden Ik Beween - Tzy Grooten Het Zy Kleen"

en

,,H:ALTIUS V:D:M: CLAES NOORDEN ET IAN ALBERT DE GRAVE ME FECERUNT"

 

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting.